Regnskapstjenester


Vårt fleksible og moderne regnskapssystem kombinert med vår allsidige kunnskap gjør at vi kan tilby løsninger tilpasset din bedrift. Vårt regnskapssystemer gir også mulighet for tilgang til alle data og til å gjøre deler av jobben selv. Regnskapssystemer som benyttes er Poweroffice og Tripletex. Disse systemene er etablerte og moderne regnskapssystemer som passer for små og store selskaper.
Oppsummert utfører vi følgende regnskapsoppgaver (samlet eller enkeltvis):


•Bilagshåndtering av inngående faktura

•Reiseregninger

•Betaling av inngående faktura

•Fakturering

•Behandling av innbetalinger

•Purre og innkreving

•Lønn

•Mva

•Årsoppgjør

•Ligningspapirer

•Aksjonærregisteroppgave

•Regnskapsrapportering

•Innsending til det offentligeSkillebekk Regnskap AS - Org.nr. 915 804 985 - post@skillebekkregnskap.no - Mob 909 50 377


Copyright © All Rights Reserved