Lønn


Skillebekk Regnskap AS kan ivareta lønnsfunksjonen til ditt selskap. Vi har god erfaring på lønnshåndtering og vårt lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling og innrapportering til det offentlige.


Lønnsområdet er i stadig endring og ved å sette ut lønnen til oss så vil du få trygghet, kvalitet og tilgang på kompetanse for å få til en optimal lønnsproduksjon.Skillebekk Regnskap AS - Org.nr. 915 804 985 - post@skillebekkregnskap.no - Mob 909 50 377


Copyright © All Rights Reserved